Projekt
“Bezpieczna Przystań” nr umowy: POKL.07.01.01-30-057/08-00

Aktualizacja - grudzień 2008 (2008-12-31)

W dniu 17.12.2008 roku odbyła się kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu „Bezpieczna przystań" przeprowadzona przez WUP w Poznaniu. Protokół pokontrolny MGOPS w Gołańczy otrzyma w styczniu 2009.

Aktualizacja - październik-listopad 2008 (2008-12-01)

Zakończone w dniu 7.10.2008 roku szkolenie pn. „Obsługa wózków jezdniowych" (szkolenie to ukończyło cztery osoby) zakończyły cykl szkoleń wchodzących w skład tzw. aktywnej integracji. 27.11.2008 roku w sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy odbyło się spotkanie podsumowujące projekt. Oprócz 14 uczestników w spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście na czele z Panem Burmistrzem Miasta i Gminy Gołańcz- Mieczysławem Durskim. Zaproszeni goście- entuzjaści programów unijnych wraz z uczestnikami zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. Było to też pożegnanie z dotychczasowym koordynatorem projektu- Panią Barbarą Senger. W drugiej dekadzie grudnia 2008 roku projekt będzie ponownie koordynował kierownik Ośrodka Pomocy. 

Aktualizacja- wrzesień 2008 (2008-09-25)

Sierpniowe szkolenia zakończyły się. Obecnie czterech uczestników projektu przygotowuje się do szkolenia, których efektem będą uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi potocznie zwanymi widłowymi. Odbędą się one w październiku. Od dnia 25 sierpnia projekt koordynuje Barbara Senger, która wraz z księgową przygotowuje do WUP wniosek o płatność. Są już pierwsze efekty naszego projektu- jeden z jego uczestników (chcący pozostać anonimowy), podjął pracę w sklepie z akcesoriami komputerowymi. Oto fragment rozmowy z nim:

Kierownik MGOPS- Jak oceniasz szkolenie z administrowania sieciami komputerowymi w którym brałeś udział?

Uczestnik- To było profesjonalne szkolenie przy zastosowaniu metod nowoczesnego przekazu. Wysoko oceniam poziom merytoryczny wykładów, także sprzęt i oprogramowanie na którym pracowaliśmy było wysokiej klasy.

Aktualizacja sierpień (2008-08-11)

Jesteśmy już po warsztatach psychologicznych i prawniczych, które odbyły się w dniach 28-30 lipca 2008 roku i ostro wchodzimy w szkolenia.
Realizatorem szkoleń w ramach projektu jest Centrum Szkoleniowe „Edukacja" z Chodzieży.
Zdecydowana większość szkoleń odbędzie się w sierpniu. Kolejno będą to:
- „Wizaż - profesjonalny makijaż"- dla 7 osób ( od 01.08 do 11.08.2008),
- „Administrowanie sieciami komputerowymi"- dla 2 osób (od 12.08.2008 do 28.08.2008 ),
- „Obsługa kas fiskalnych"- dla 5 osób (od 13.08.2008 do 22.08.2008),
- „Aktywne techniki poszukiwania pracy"- dla 14 osób ( od 25.08.2008 do 26.08.2008)

Pierwsza edycja (2008-07-27)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy od dnia 1 lipca przystąpił do realizacji projektu „Bezpieczna przystań” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
Głównym celem projektu jest nabycie przez 14 osobową grupę młodzieży z terenu gminy Gołańcz, kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności społecznych pozwalających na osiągnięcie częściowej samodzielności/niezależności finansowej po ukończeniu szkoły średniej niezależnie od podejmowanych decyzji co do wyboru dalszej drogi kształcenia.

Osoby pracujące przy projekcie to / stan na dzień 25 lipca 2008/
1.    Grzegorz Tomaszewski – menedżer projektu, kierownik MGOPS w Gołańczy,
2.    Katarzyna Gapczyńska – obsługa księgowa projektu,
3.    Wiesława Witkiewicz  - radca prawny, obsługa prawna projektu
4.    Elżbieta Stachowiak – specjalista pracy socjalnej,
5.    Arleta Brzezińska – specjalista pracy socjalnej,
6.    Renata Nonna- specjalista pracy socjalnej,
7.    Małgorzata Wachowiak- specjalista pracy socjalnej

Rozpoczęty projekt (2008-07-26)

Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych część II w ramach projektu pn. Bezpieczna przystań w 2012 roku współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (0000-00-00)

Ogłoszenie o zamówieniu - strona internetowa
SIWZ

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy (0000-00-00)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy zaprasza  osoby w wieku 15-64 lat, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej do udziału w bezpłatnych kursach i szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe i społeczne, realizowanych w ramach programu "Bezpieczna przystań" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 Zgłoszenia przyjmują pracownicy socjalni M-GOPS w Gołańczy do dnia 15 marca 2013r .

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu Karolina Poznańska nr tel. 512 220 097

2013-05-22

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy   informuje, że z powodu nieprzewidzianych problemów kadrowych nie będzie  realizował projektu „Bezpieczna przystań” w roku 2013r. Jed...

więcej


Archiwum aktualności